برگزاری آزمون تشریحی

یکی دیگر از امکان های سیستم LMS این مجموعه آموزشی برگزاری آزمون های تشریحی میباشد .

یکی دیگر از امکان های سیستم LMS این مجموعه آموزشی برگزاری آزمون های تشریحی میباشد .
در آزمون تشریحی این امکان به کاربر داده میشود که بتواند علاوه بر فایل متنی خود  ،عکس و فایل پیوست خود را برای مدرس خود ارسال کند .
معلم هم میتواند تمامی اطلاعات ارسالی کاربر خود را در اپلیکیشن دریافت نموده و همانجا نمره کاربر را ثبت کند .
در بانک سوالات این مجموعه آموزشی بیش از 200 هزار سوال تشریحی وجود دارد که شما میتوانید با استفاده از این سوالات آزمون های تشریحی خود را برگزار کنید
و در ادامه ویدیو آموزشی ساخت آزمون تشریحی را میتوانید مشاهده نمایید :