دبستان دخترانه هوشمند ریحانه

کادر دبستان

مناسبت ها

دبستان ریحانه

دبستان ریحانه به مدیریت سرکار خانم طیبه فلاح در سال 1386 تاسیس گردید و با تلاش مدیریت کادری از معلمین تحصیلکرده برای مدرسه در نظر گرفته شد.

طی ده سال کاری این دبستان،تمام تلاش کادر مدرسه ایجاد فضای آرام،شاد و دوستانه در کنار آموزشی منطبق بر روشهای نوین بوده است.

ادامه ...
دبستان ریحانه

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر