عید غدیر خم

برگزاری جشن عید سعید غدیر خم

برگزاری جشن عید سعید غدیر خم و تهیه هدیه کوچک یاد بود برای دانش آموزان