فرم جذب همکار

این مجموعه آموزشی هوشمند برای تکمیل کادر خود ، از افراد مجرب و با انگیزه در زمینه های مختلف دعوت به همکاری میکند
واجبین شرایط بعد از تکمیل فرم زیر از پل های ارتباطی با ما در ارتباط باشند.