دبستان ریحانه

دبستان ریحانه به مدیریت سرکار خانم طیبه فلاح در سال 1386 تاسیس گردید و با تلاش مدیریت کادری از معلمین تحصیلکرده برای مدرسه در نظر گرفته شد.

طی ده سال کاری این دبستان،تمام تلاش کادر مدرسه ایجاد فضای آرام،شاد و دوستانه در کنار آموزشی منطبق بر روشهای نوین بوده است.