برگزاری جشن یلدا

برگزاری جشن شب یلدا

در تاریخ 28 آذر ماه جشنی با حضور عمو معین در باغ امپراطور برای دانش آموزان برگزار شد.