جشن نوروز

برگزاری جشن نوروز

جشن نوروز در دبستان برای دانش آموزان با اجرای نمایش و چیدن سفره هفت سین برگزار شد.