برگزاری سفره سلامت

در مهر ماه سال جاری سفره سلامت برای دانش آموزان برگزار گردید تا دانش آموزان با غذاهای سالم آشنا شوند و لیستی از غذاهای ممنوعه به آنها اعلام گردید.